O ECQA certifikacijah

Združenje ECQA, Evropsko združenje za certificiranje in akreditiranje (www.ecqa.org) certificira in akreditira:

  • vodstvene poklicne kompetence (job roles)

  • učne organizacije

  • izpitne centre


Med ključne ukrepe za doseganje svojih gospodarskih ciljev je Evropska unija zapisala tudi poenotenje in izboljšanje sistema izobraževanja. Glavni poudarek je na medsebojnem sodelovanju izobraževalnih organizacij vseh držav članic in izmenjavi znanja, izkušenj ter na poenotenem sistemu izobraževanja in priznavanja programov na vseh ravneh, od osnovnega do univerzitetnega, ter tudi izobraževanja in usposabljanja že zaposlenih oseb. Skupni model priznavanja usposobljenosti pomeni, da oseba z ECQA certifikatom vodje projektov v Sloveniji obvlada nabor enakih znanj kot oseba s certifikatom vodje projektov na primer v Franciji. Tako je usposobljena za npr. vodenje evropskih projektov v matični državi ali kateri koli drugi državi.