iPEER

Ime projekta

iPEER (Reinventing the STEM VET via Peer assisted learning and Innovative pedagogy)


Uradna stran:

v pripravi


Program

Erasmus+ Programme – Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Številka projekta: 2020-1-BG01-KA226-VET-095211


Trajanje projekta

1. 3. 2021 - 28. 2. 2023


Partnerji na projektu


Rezultati