Socires

Ime projekta

SOCIRES - Certified Social Responsibility Manager


Spletna stran:

Socires online course


Program

Life Long Learning - akcija Development of Innovation,

Številka projekta: 510098 - LLP - 1 - 2010 - 1 - SI - LEONARDO - LMP.


Trajanje projekta

1. januar 2011 - 31. december 2012


Partnerji na projektu

  • Slovenski inštitut za standardizacijo (prijavitelj, koordinator - Slovenija),
  • proHuman d.o.o. (tehnična koordinacija - Slovenija), BICERO (podpog.): vodenje projekta
  • Gustav-Siewerth Akademie (partner - Nemčija),
  • SIBAC Gmbh (partner - Nemčija),
  • Universidad de Alcala – UAH (partner - Španija),
  • I.S.C.N. GesmbH (partner - Avstrija),
  • Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki (partner - Grčija),
  • Dennis Gabor College - DGC (partner - Madžarska).


Povzetek projekta

Vsaka organizacija vpliva na družbo na takšen ali drugačen način. To vključuje vpliv na zdravje, dobro počutje, nasploh življenje zaposlenih in njihovih bližnjih, vpliv na okolje, sodelovanje organizacij in različnih interesnih skupin, vključno s strankami ali potrošniki, delavci in njihovimi sindikati, člani, skupnostmi, nevladnimi organizacijami. Dvoletni projekt SOCIRES (Vodja za družbeno odgovornost) bo prispeval k povečanju ozaveščanja vseh vrst organizacij na tem področju, ter zviševanju nivoja kompetenčnosti na trgu delovne sile.

Glavni cilj tega projekta je priprava poklicnega in e-izobraževalnega tečaja, izpita in certificiranja, ki bo namenjen vodjem in organizacijam - javnim, zasebnim, profitnim, neprofitnim. V okviru projekta smo že izvedli izobraževanja za bodoče vodje družbene odgovornosti in tudi predavatelje s področja kako analizirati in definirati družbene vplive in odgovornosti organizacije.

Odkar je bil sprejet standard ISO 26000 je to področje postalo zelo zanimivo za tržišče. Skupno z ISO 9001 (sistemi vodenja kakovosti) in ISO 14000 (ravnanje z okoljem) je lahko ta standard naslednji velik preobrat v organizacijskem razmišljanju ter obnašanju do svojih interesnih skupin.

Z uporabo tega novega tečaja se bodo vodje iz Slovenije, Nemčije, Madžarske, Grčije, Španije in Avstrije naučili kako najti tanko linijo med družbenimi odgovornostmi in ekonomskimi interesi organizacije.

Pridobljen certifikat bo veljaven povsod po Evropi, znotraj okvira ECQA (European Certification and Qualification Association).

Končni cilj projekta je nekoliko izboljšati družbene razmere za vsakogar - predvsem s povečanjem ozaveščanja in znanja tistih, ki sprejemajo odločitve v organizacijah.


Cilji projekta

Cilj 1: Razvoj učne in certifikacijske sheme za področje družbene odgovornosti

Učna in certifikacijska shema “Vodja za družbeno odgovornost” (“Social Responsibility Manager”) bo uporabna na trgu dela in tudi v visokošolskem okolju (2. bolonjska stopnja)

Cilj 2: Razvoj učnih materialov, učnega spletnega portala in množico izpitnih vprašanj z odgovori.

Učni materiali so nastali na podlagi standarda ISO 26000, ISO 9001 in sorodnih. Namen učnih gradiv je približati znanje iz standardov, ki znajo biti precej suhoparni. Zato je učno gradivo opremljeno s vajami in študijami primerov. Spletni učni portal vsebuje učne materiale za učenje na daljavo. S tem lahko zajamemo slušatelje, ki se ne morejo udeležiti klasičnih predavanj.

Cilj 3: Izvedba testnih izobraževanj in izpitov za 260 udeležencev

Izobraževanja so v okviru projekta brezplačna, po projektu sledi faza trženja. V Sloveniji bodo izoraževanja potekala v maju in oktobru 2012 na Slovenskem inštitutu za standardizacijo, v Ljubljani.

Cilj 4: Zagotovitev trajnosti izobraževanj in certifikacij na evropskem trgu s pomočjo zveze ECQA

Certifikati, ki jih bodo udeleženci pridobili po opravljenem izpitu so veljavni kjerkoli v EU.

Cilj 5: Razširjanje informacij o pomembnosti področja družbene odgovornosti

Projekt njegovi rezultati so vredni le toliko, kolikor je razširjeno zavedanje o njih. Širjenje zavesti o družbeni odgovornosti je eden pomembnejših ciljev projekta. V okviru projekta bomo preko konferenc, obveščanj in marketinških akcij dosegli najmanj 20000 vodstvenih zaposlenih po EU.


Rezultati

Rezultati projekta so po projektu na voljo v obliki: