enGaging

Ime projekta

enGAGING (Gamification as Applied Growth-Hacking and Incubating method for improving New Ground-Based Skills in Start-uppers and Enterprises)


Program

Erasmus+, KA2

Številka pogodbe: 359-06/5-15-3

Številka projekta: 2015-1-HR01-KA202-013109


Trajanje projekta

1.10. 2015 - 30.9. 2017


Partnerji na projektu


Glavni cilj projekta je usposobiti poslovne trenerje (coach-e) in podjetnike, večanje vidnosti na trgu in prodaje. Pri tem bodo uporabljali nizkocenovne tržne prijeme (growth-hacking) in principe igrifikacije (gamification).


Cilji

 • O1. Prepoznavanje nastajajočih "trdih" in "mehkih" znanj in spretnosti, povezanih z novimi izzivi večanja prodaje in vidnosti na trgu.
 • O2. Validirati med-področno in med-sektorsko metodologijo za analizo potreb, da bi bolje obvladovali učne rezultate in učne metode za dinamično dodatno izobraževanje.
 • O3. Integrirati MOOC rešitve, ki vključujejo tako strokovnjake s področja igrifikacije, kot podjetniške trenerje. Cilj je ustvariti trajno odprto skladišče za inovativno izobraževanje, samoizobraževanje in samoocenjevanje.
 • O4. Testno usposabljanje in ovrednotenje znanja.
 • O5. Enotna platforma, ki povezuje "growth hacking" strategijo in načelo "gamifikacije" v smislu nadgradnje kompetenc poslovnih trenerjev (GAME-HACKERS).
 • O6. Ustvariti unikaten profil znanj in sposobnosti GAME-HACKER-jev.
 • O7. Ustvariti virtualno učno vozlišče (the GAG Lab) in s tem vzpostaviti evropsko mrežo kvalificiranih GAME-HACKER-jev.


Načrtovani rezultati

 • Analiza podjetniških potreb
 • enGAGING pilotno izbobraževanje
 • Razvoj enGAGING modela usposabljanja
 • enAGING Virtualno spletno vozlišče