Izobraževalni programi

Izobraževanja in certifikacije za vodje in analitike

Vsa izobraževanja so na voljo v on-line obliki, v spletni učilnici s podporo mentorja. Nekatera so na voljo tudi v živo. Učne vsebine so v ang. jeziku. Preverite:

6 tedenski izobraževalni program

Razvoj projektne ideje, planiranje, finance, izdelki in delovni paketi, kakovost, tveganja, poročanje. Dva nivoja: temeljni in pro. ECQA certifikat.

6 tedenski izobraževalni program

Modeliranje procesov z BPMN 2.0 in DMN, analiza, opis, definiranje ključnih kazalnikov. Dva nivoja: temeljni in napredni. ECQA certifikat.

6 tedenski izobraževalni program


Management trajnostnega razvoja, ekonomska vzdržnost, ekološka trajnost, družbena odgovornost in trajnostno načrtovanje izdelkov in storitev. Dva nivoja: temeljni in napredni. ECQA certifikat.

6 tedenski izobraževalni program


Osnove družbene odgovornosti, deležniki, komuniciranje, vpeljava v organizacijo, človekove pravice, okolje, pravice potrošnikov in zaposlenih, iniciative. Temelji na ISO 26000. ECQA certifikat.

6 tedenski izobraževalni program


Vodstveni procesi, izobraževalni procesi, študijski procesi, raziskovalni procesi, podporni in administrativni procesi . ECQA certifikat.


Izobraževalni programi za mlade podjetnike

6 tedenski izobraževalni program

Oblikovanje poslovne ideje, komunikacija za bankami, viri podjetniškega financiranja

6 tedenski izobraževalni program

Razgradnja poslovne ideje in poslovnih ciljev, analiza trga, digitalni in vsebinski marketing

Izobraževalni programi za iskalce zaposlitve

6 tedenski izobraževalni program

Priprava CV-ja, predstavitvenega pisma, intervju za zaposlitev, iskalniki zaposlitev, digitalna predstavitev

Izobraževalni programi za trenerje in učitelje

6 tedenski izobraževalni program za učitelje formalnih in neformalnih izobraževanj

Priprava učnega kurikuluma, učnih vsebin, marketing izobraževanj, nastopanje, priprava spletne učilnice, on-line mentorstvo.

Spletna učilnica