Vodja poslovnih procesov

Kaj?

Izobraževanje ECQA Certificirani vodja poslovnih procesov (osnovni in nadaljevalni nivo).

Ali sanjate o bolj zadovoljnih strankah, zaposlenih in boljših poslovnih rezultatih?

Ali si predstavljate, da so procesi v vašem podjetju vsem razumljivi? Da vsi zaposleni vedo točno, kaj morajo početi in kaj pričakujete od njih? Da je komunikacija med zaposlenimi jasna in ne prihaja do nesporazumov?

Ali si predstavljate, da lahko vnaprej napoveste, kako dolgo bo trajala izvedba storitve za stranko? Ali morda izdelava izdelka?

Ali si predstavljate, da so vaši procesi tako dobro opisani in pripravljeni na informatizacijo, da je komunikacija z IT razvijalci užitek, ne pa muka?


In končno: Ali si predstavljate, da procesi v vaši organizaciji tečejo tako dobro, da več niste potrebni pri njihovem izvajanju in se lahko posvetite svoji glavni misiji: izboljšavam in rasti podjetja?

Za koga?

 • Vsem, ki sodelujejo v poslovnih procesih, še posebej tistim, ki so zadolženi za njihovo dokumentiranje, modeliranje in vpeljavo v organizacijo, kot so projektni vodje, vodje kakovosti, skrbniki procesov, vodje oddelka HR.

 • Informatikom in načrtovalcem procesov.

Zakaj bi se udeležili izobraževanja?

 • Namen seminarske delavnice (osnovni nivo) je podati odgovore na vprašanja:

 • Kateri poslovni procesi tečejo v vaši organizaciji?

 • Kdo sodeluje v vaših poslovnih procesih?

 • Kako učinkovito vpeljati nove sodelavce v vaše podjetje?

 • Kakšne koristi nam prinesejo dokumentirani poslovni procesi?

 • Kako dokumentirati izmenjavo informacij / stične točke s partnerskimi organizacijami?

 • Katera orodja / pristopi so primerni za modeliranje poslovnih procesov?

 • Kako uporabiti modele poslovnih procesov?

 • Kako se sploh lotiti dokumentiranja procesov?

 • Kako predstaviti organizacijo kot celoto v obliki poslovnih procesov?

 • Kako izboljšati razumljivost poslovnika kakovosti z grafičnimi predstavitvami procesov?

 • Kaj je grafična notacija BPMN (Business Process Modeling Notation) in kako jo uporabiti?

Namen nadaljevalnega / naprednega seminarja:

 • uporaba izbranega orodja za modeliranje procesov,

 • prikaz zmožnosti orodja (modeliranje, pretvorba v izvajalno obliko),

 • prikaz izdelave procesa, ki ga je možno izvajati na procesnem strežniku,

 • informatizacija procesa, izdelava zaslonskih mask (GUI) in procesne logike,

 • povezava procesa z zaslonskimi maskami,

 • prikaz dela z informatiziranim procesom v realnem času.

Lokacija

 1. V vašem podjetju (za zaključene skupine 6-10 oseb), termin po dogovoru.

 2. V online učilnici - samostojni študij ali s pomočjo mentorja, pričnete kadarkoli.

 3. V sodelovanju z GZS - Center za poslovno usposabljanje (Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana) - odprta izobraževanja, 1-2x letno. Če ste zainteresirani za izobraževanje na CPU-GZS, izpolnite obrazec na dnu strani in obvestili vas bomo, ko napolnimo skupino (min. 5 udeležencev).

Potek dela (v živo +spletna učilnica)

 • 6 srečanj (3 v živo in 3 on-line)

 • Teoretični del: udeleženci se naučijo, kako motivirati udeležence projekta poslovnih procesov za sodelovanje.

 • Delo bo potekalo na primerih poslovnih procesov in praktičnih primerih, ki jih bodo podali udeleženci.

 • Udeleženci aktivno sodelujejo.

 • Udeleženci prejmejo pripravljene predloge za poslovnik, poslovni proces, vzpostavitveni dokument projekta, dokument za sledenje projekta.

 • Udeleženci uporabljajo računalnik in izbrano orodje za modeliranje poslovnih procesov (Microsoft Visio, ARIS Express, Bonita BPMS, BPMN.IO ...).

 • Zaželjeno je poznavanje osnovnih računalniških pisarniških orodij in sistemov.

 • Majhne skupine: največ 12 udeležencev.

 • Delo v spletni učilnici (6 tednov)


Predavanja bodo vse dni potekala v slovenskem jeziku z razlago uveljavljenega angleškega izrazoslovja, od 9:00 do 12:00 ure. Gradivo (v slovenskem / angleškem jeziku) je dostopno v spletni učilnici. Po končanem seminarju pridobite potrdilo o udeležbi.

Potek dela (online izobraževanje)

Trajanje

 • dostop do spletne učilnice (6 tednov)

Jezik gradiva:

 • Angleščina (gradivo v spletni učilnici), Slovenščina (komunikacija z mentorjem, dodatna skripta).

Vaša časovna investicija:

 • 8-16 ur na teden.

Vsebina

 • 16 lekcij

 • 14 praktičnih nalog, ki jih oceni ekspert

 • 18 učnih gradiv (predstavitve + zapiski, 20-40 strani na učno enoto), ki jih lahko prenesete tudi kot PDF

 • 10 uvodnih tekstov

 • 7 video posnetkov

 • 10 dodatnih študijskih virov

 • 30 kratkih pripravljalnih testov

 • več primerov BPMN 2.0 procesnih modelov

Certifikat:

 • Certifikat o zaključku vseh obveznosti v e-učilnici (pogoj za pristop k ECQA izpitu).

Stopnje certifikacije:

 • 2 stopnji: osnovna in nadaljevalna (pogoj za pristop na nadaljevalno stopnjo so uspešno opravljeni vsi učni elementi osnovne stopnje).

Učni rezultati:

 • Udeleženec je usposobljen za vpeljavo BPM v svojo organizacijo.

 • Udeleženec zna načrtovati, razvijati in izboljšati poslovne procese (modele) z BPMN 2.0 in BPM orodji.

Dostop:

 • Dostop do spletne učilnice je možen s spletnim brskalnikom ali pametnim telefonom (Android, IOS app), tablico ali pametnim TV.

Več o pogostih vprašanj in odgovorov o online izobraževanju >>

Podrobna vsebina

Sistemi vodenja in procesni pristop

 • Splošno o procesnem pristopu in upravljanju poslovnih procesov

 • Poslovni procesi, standardi, procesno vodenje, kakovost (ISO9001, ITIL)

 • Cikel obvladovanja poslovnih procesov: 1. identifikacija, 2. modeliranje, 3. analiza, 4. vpeljava in/ali informatizacija, 5. merjenje, 6. Optimizacija

Projekti prenove poslovnih procesov

 • Vzpostavitev projekta prenove poslovnih procesov, izbira projektne ekipe, planiranje in sledenje

Modeliranje poslovnih procesov v BPMN2.0 (Business Process Modelling Notation) in DMN (Decision Modeling Notation)

 • Osnovni elementi: vloge, procesi, aktivnosti, dogodki, poslovna pravila, vloge, informacijski objekti, povezave, načini povezovanja BPMN elementov, primeri procesnih modelov

 • Vzorci najpogostejših napak pri modeliranju

 • Orodja za modeliranje poslovnih procesov

 • Interaktivno skupinsko delo na konkretnih primerih

Procesna arhitektura

 • Priprava arhitekture vseh procesov v organizaciji

 • Modeliranje vrednostne verige (od povpraševanja do poprodajnih storitev)

 • Klasificiranje procesov (vodstveni, ključni, podporni)

Dokumentiranje, analiza in simulacija poslovnih procesov

 • Opis organizacije kot celote, dokumentiranje procesov in ISO 9001, definiranje metrik, izdelava poslovnika, definiranje ciljev in povezava s procesi in metrikami

 • Obvladovanje sprememb procesov, definiranje odgovornosti

Predstavitev dobrih praks

 • Primeri storitvenih in proizvodnih procesov

Predstavitev dodatnih vsebin in gradiva

 • Modeli, ogrodja (BMM, BPMM, SCOR, APQC, COBIT)

iVBPM Conference EDU4 (BPM and digital transformation) 4 slideshare

1. Prijava

Prijava na odprto izobraževanje na GZS-CPU (Ljubljana): (trenutno ni odprtih terminov)

Prijava na izobraževanje v vašem podjetju: kontakt.

2. Plačilo

On-line učenje s pomočjo mentorja:

 • brez izpita in certifikata: 533€ (z vključenim DDV)

 • z izpitom in certifikatom: 689€ (z vključenim DDV)

V živo (GZS CPU)

 • brez izpita in certifikata: 1138,50€+DDV / udeleženca

V podjetju:

 • brez izpita in certifikata: 8000€+DDV / skupina do 6

Izpit:

 • V učilnici GZS-CPU: 200€+DDV na udeleženca (prvo in vsako naslednje opravljanje).

 • Online: 190€+DDV

Podaljšanje dostopa v spletno učilnico:

 • 50€ (z vključenim DDV)/mesec (+ 2€ provizija Kreditna kartica/PayPal)

Dodatno online svetovanje:

 • 80€ (z vključenim DDV)/uro (Skype, Google Hangouts ali Zoom)

Način plačila:

 • Transakcijski račun

 • Paypal ali

 • Kreditna kartica (Visa, Mastercard, American Express)

+ provizija: TRR transfer: 0€, kreditna kartica and Paypal +18€

3. Vstop v spletno učilnico

Po plačilu računa vam bomo poslali navodila za dostop do spletne učilnice.

4. Izpit in certifikacija

Izpit

Udeleženci seminarja pridobijo osnovno znanje, s pomočjo katerega lahko pridobijo certifikat »ECQA Certified Business Process Manager«. Certifikat je mednarodno prepoznaven dokaz, da ste strokovnjak na področju upravljanja poslovnih procesov. S pridobljenim certifikatom dokazujete znanje in kompetence in ne nazadnje vam dvigne vrednost na trgu dela. Pridobitev certifikata je opcijska – za tiste, ki želijo več.


Pogoj za opravljanje izpita so opravljene vse naloge.

 • Izpit v živo se izvaja v enem delu: 2 uri.

Lokacija izpitnega centra: GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana (zemljevid)

 • On-line izpit se izvaja preko on-line izpitnega sistema za spletni nadzor in traja 2 uri.


Kaj pridobite s certifikatom?

Z ECQA certifikatom, pridobljenim po uspešno opravljenem izpitu, boste lažje sprejemali odločitve v zvezi z vodenjem poslovnih procesov v podaljetju.

Ne nazadnje – certifikat vam dvigne vrednost na trgu dela. Pridobitev certifikata je opcijska – za tiste, ki želijo več.

Več o ECQA >>


Od leta 2001 smo izobrazili preko 600 udeležencev v EU.

Kako naprej?

Če se vam ob branju utrnilo kakšno vprašanje, izpolnite spodnji obrazec ali nas kontaktirajte na katerikoli način (stran s kontakti). Z veseljem vam bomo svetovali.