Predavatelji

Predavatelji na izobraževanju ECQA Certificirani vodja EU projektov

dr. Tomislav Rozman je do sedaj je pripravljal, vodil ali sodeloval 8 večjih EU projektov, večino iz programa LLP-LDV in Erasmus+ KA2 v skupni vrednosti preko 2.5M€. Je skrbnik spletne učilniceECQA EU Project Manager in certificiran predavatelj za istoimensko izobraževanje.

Je direktor svetovalnega podjetja BICERO, Center za poslovno informatiko Rozman d.o.o. Sodeluje tudi s Fakulteto za uporabne, poslovne in družbene študije Maribor (DOBA), kot nosilec dveh predmetov na mag. študiju. Na EU projektih (predvsem Vseživljenjsko učenje, Erasmus+, H2020, Norway Grants) je v preteklosti sodeloval kot izvajalec, vodja kakovosti in koordinator (seznam projektov). Njegove izkušnje s tega področja obsegajo: informacijska podpora za porazdeljene projektne skupine, prijave na razpise, vsebinska priprava projektov, planiranje aktivnosti in financ. Je certificiran strokovnjak za upravljanje poslovnih procesov (OMG OCEB – Certified Expert in BPM, ECQA Lean Six Sigma – Yellow Belt), vodenje EU projektov (ECQA Certified EU Project Manager), e-izobraževanje (ECQA Certified e-Learning Manager). Več informacij: www.bicero.com

LinkedIn profil

Kristjan Zemljič pomaga podjetjem pri pripravi na razvojno-raziskovalne EU razpise in je vodja brezplačnega video izobraževanja Instrument4SME. Do sedaj je podjetjem zagotovil financiranje več kot 6 projektov(vrednosti od 50 000 € do 2 500 000 €)

Je direktor podjetja We4you, ki se ukvarja z razvojem naprednih idej in pridobivanjem finančnih sredstev za večjo konkurenčnost podjetij. Je mednarodno certificiran strokovnjak za pripravo in vodenje EU projektov (ECQA Certified EU Project Manager & Trainer, ILM ELITE certificate).

V svoji 10-letni karieri je deloval tako v vlogi razpisovalca EU sredstev, kot prijavitelja in izvajalca EU projektov. Specializiran je za pripravo mednarodnih projektov s področja razvoja, raziskav, izobraževanja in kulture ter ima obširne izkušnje s finančnim managmentom ESS projektov. V vlogi mentorja in coacha prenaša svoje bogate izkušnje na druge strokovnjake in zaposlene, zadolžene za pridobivanje EU sredstev. Njegovo podjetje OdobrenO je tudi samo prejemnik evropskih sredstev in sodeluje v mednarodnem projektu Entrepreneur 2.0. (kristjan.zemljic@odobreno.si)

mag. Mirjana Petković je strokovnjakinja za finance, poročanje in obvladovanje tveganj. Vodi različne EU projekte v okviru fakultete.

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti na področju mednarodnih odnosov, leta 2006 pa je na Filozofski fakulteti v Ljubljani magistrirala s področja sociologije kulture. Delo v zunanjetrgovinskih podjetjih ji je prineslo izkušnje pri poslovanju z ZDA, Rusijo in EU državami, medtem ko je pri delu na domačem trgu pridobivala izkušnje za delo z državami zahodnega Balkana. Pogajalske veščine je izpopolnjevala pri priznanem podjetju Mercuri International, dodatna znanja iz vodenja poslovodskih procesov je pridobivala na priznanih tečajih za usposabljanje managerjev pri IECD. Od leta 1995 je zaposlena na Filozofski fakulteti v Ljubljani na področju financ in trženja. Danes med drugim vodi Službo za tržne programe, v sklopu katere se od 2001 izvajajo evropski projekti predvsem izobraževalne narave (npr. TEMPUS, ESS in projekti, ki jih neposredno financirata Evropska komisija in Evropski parlament). Leta 2010 je pridobila licenco ECQA Trainer Certificate.

Mateja Kramberger je vodja projektov v podjetju, ki se ukvarja izključno s pripravo in razvojem EU projektov.

Pred tem je bila vodja projektov v eni največjih slovenskih humanitarnih nevladnih organizacij. Zadnjih šest let dela tako na lokalnih, kakor tudi na nacionalnih in evropskih projektih. Njen delokrog obsega razpise vseživljenjskega učenja (programi Leonardo da Vinci, Grundtvig, transverzalni programi), čezmejno sodelovanje (Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska), Daphne III (projekti namenjeni preprečavanju nasilja), EAHC (izvršna agencija EK za javno zdravje) in IKT-projekte (sodelovanje z Microsoft-om in fundacijo Techsoup). Skozi svoje delo na področju duševnega zdravja je zbrala tudi veliko delovnih izkušenj in znanja s področja socialnega dela, oseb z invalidnostmi, zaposlovanja, kakor tudi vodja projektov, vodenja organizacij in kakovostnih standardov. Od 2012 je ECQA certificirana vodja evropskih projektov.