Vodenje EU projektov

Za koga?

Storitve so namenjene vodilnim partnerjem (grant holder, project applicant) pri odobrenih EU projektih.

Ali vam zmanjkuje časa ali znanja za pripravo razpisne dokumentacije, vodenje in koordinacijo EU projektov?

Po odobritvi projekta s strani EU komisije ali nacionalne agencije vam lahko pomagamo pri vodenju in koordinaciji projektne ekipe, informacijski podpori in upravljanju projektne dokumentacije.

Vodenje in koordinacija projekta

Pomagamo vam pri:


Vzpostavitvi projekta

  • projektni priročnik (project handbook)


Časovnem in finančnem planiranju

  • časovni in finančni plan, Ganttogram, mrežni diagram


Planiranju in vodenju kakovosti (quality assurance)

  • plan kakovosti, kriteriji kakovosti za izdelke, pregledi in preverjanja kakovosti vmesnih rezultatov


Vzpostavitvi diseminacije

  • plan diseminacije, marketinška strategija, obveščanje javnosti o projektu


Obvladovanju tveganj (risk management)

  • plan tveganj in ukrepov


Vzpostavitvi dokumentacijskega in komunikacijskega sistema

  • vzpostavitev strukture map, pravil za uporabo
  • prilagoditev Google Docs / Only Office
  • izobraževanje uporabnikov (članov projektne skupine)

Finančna administracija in poročanje

Sledenje financam in redno poročanje EU komisiji o projektnih izdatkih je lahko preveliko dodatno breme za podjetje, še posebej če ste osredotočeni na razvoj izdelka / storitve.

Še več, ob neprimernem sledenju financ se lahko zgodi, da morate težko pridobljena sredstva vrniti.

Nudimo vam finančno administracijo vseh projektnih stroškov, pripravo vmesnih in končnih poročil:

 • vzpostavitev sistema in predlog za interno poročanje
 • sledenje porabi sredstev, presoja poročil
 • priprava poročil

Kako poteka naše sodelovanje?

 1. Sklenemo pogodbo o sodelovanju
 2. Redno preglejujemo napredek pri projektu in komuniciramo s partnerji
 3. Prijavitelja projekta obveščamo o odstopanjih in tveganjih na projektu
 4. Predlagamo korektivne ukrepe za uspešno izvedbo in zakljuitev projekta

Zagotavljamo vam odzivnost v 48 urah.

Kako naprej?

Želite ponudbo? Kontaktirajte nas.