Vodja EU projektov

Kaj?

Izvedba:

 • kombinirano (v živo+online) ali online s pomočjo mentorja

Dolžina (v živo):

 • 3 srečanja v živo (9:00-12:00) in

 • 3 virtualna srečanja (9:00-12:00)

Dolžina (online):

 • 6-tedenski dostop do spletne učilnice

Jezik gradiv in izpita:

 • angleščina

Tedenska obremenitev:

 • 10-12 ur

Učne vsebine:

 • 12 lekcij

 • 13 praktičnih nalog, ki jih oceni ekspert

 • 16 učnih gradiv (predstavitve + zapiski, 20-40 strani na učno enoto), ki jih lahko prenesete tudi kot PDF

 • 12 uvodnih tekstov

 • 1 pregledni poster življenjskega cikla EU projekta

 • 12 x 4 dodatni študijski viri: spletne strani, iskalniki partnerjev,

 • 40 kratkih pripravljalnih testov (3-5 vprašanj)

 • 15+ predlog/primerov dobrih praks projektnega vodenja

Certifikat:

 • certifikat o udeležbi na seminarju / certifikat o udeležbi v spletni učilnici (predpogoj za ECQA izpit)

 • certifikat ECQA (po opravljenem izpitu)

Dostop:

 • dostop do spletne učilnice na PC, mobilnem telefonu, tablici ali pametni TV

Za koga?

Vodja EU projektne pisarne ali projekta, pomočnik vodje EU projekta, koordinator projekta, administrator EU projekta, vodja raziskovalne skupine, projektni partner oz. vsi, ki bi to radi postali.

Izobraževanje je namenjen vam, ki želite pridobiti informacije in znanje o vodenju evropskih projektov ali iščete dodatne vire sredstev za sofinanciranje projektnih idej.

V okviru delavnice spoznate tudi praktične primere - vse od priprave prijave projekta pa do izdelave končnega poročila. Naloge vključujejo teme, kot so: pridobivanje in razumevanja razpisne dokumentacije, definiranja vsebine in ciljev projekta, planiranje projektnega proračuna in vrste upravičenih stroškov, planiranje in spremljanje dela projektne skupine in statusa projekta, poročanje, vrednotenja.

Seminar in delavnica sta primerna za zaposlene tako v zasebnih kot v javnih organizacijah.

Prav tako je izobraževanje primerno za vse, ki želite izkoristiti znanje o vodenju evropskih projektov pri obstoječi zaposlitvi ali kot prednost pri nadaljnjih zaposlitvah oziroma referenci osebe, ki sodeluje na EU projektu kot vodja ali kot strokovnjak.

Predpogoji:

 • osnovno znanje projektnega vodenj,a

 • interes za napredovanje na področju vodenja EU projektov in vsaj nekaj izkušenj z njimi.

Zakaj bi se udeležili izobraževanja?

Namen izbraževalnega programa je podati znanje in dobre prakse o vprašanjih, kot so:

 • Kako preoblikovati idejo v projekt?

 • Kako poiskati primerne razpise za projekte?

 • Kako poiskati primerne partnerje?

 • Katere so skupne lastnosti vseh projektov EU?

 • Kakšen je tipičen življenjski cikel projekta EU?

 • Kako oblikovati cilje projekta in delovni program?

 • Kako izbrati in voditi mednarodni konzorcij partnerjev?

 • Kako planirati finančno konstrukcijo projekta in kako izdelati finančno poročilo?

 • Kako učinkovito voditi projektno dokumentacijo?

 • Kako obvladovati tveganja?

 • Kako učinkovito komunicirati s partnerji?

 • Katera informacijska orodja uporabiti za učinkovitejšo projektno delo

Pridobite več sredstev preko EU razpisov in uspešneje vodite EU projekte.

Lokacija

Seminar poteka:

1. V prostorih GZS Centra za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana (uvoz iz Dimičeve ulice). Udeleženci imajo zagotovljeno brezplačno parkirišče.

2. V vašem podjetju.

Termini

Aktualni termini seminarjev/delavnic izobraževalnega programa, ki ga izvajamo v sodelovanju na CPU, so dostopni tukaj.

Izobraževanje običajno izvedemo 2x letno.

Prosimo za prijavo vsaj 14 dni pred izvedbo.

Več informacij o izobraževanju in terminih v živo najdete tukaj.

Potek dela

Udeležencem bomo predstavili gradivo in praktične primere sprejetih in uspešno zaključenih projektov. Seminar bo potekal šest dni (3 dni v živo in 3 dni on-line) v slovenskem jeziku z razlago uveljavljenega angleškega izrazoslovja, od 9:00 do 12:00 ure. Prejeli boste gradivo (v angleškem jeziku) in dostop do elektronskega sistema za pripravo na izpit (v ang.), po končanem seminarju pa potrdilo o udeležbi.

Udeleženci prejmejo tudi dostop do spletne učilnice (6 tednov), ki vsebuje primere že izpolnjenih projektnih prijavnic, primere predlog za projektno vodenje, primere projektnih planov, navodila za iskanje primernih razpisov, povezave do portalov, ki objavljajo razpise.

V okviru spletne učilnice imajo dostop do učnih materialov, primerov izpitov, projektnih nalog. Projektne naloge (logični okvir, finančni plan, …) pregledajo in ocenijo strokovnjaki in vam podajo komentar za izboljšanje.


Prejeli boste dostop do ECQA sistema za pripravo na izpit, po končanem seminarju pa potrdilo o udeležbi.


Na koncu seminarja in delavnice boste tisti, ki boste želeli opravljati izpit za pridobitev naziva »ECQA certificirani vodja evropskih projektov«, izbrali ustrezni termin (razpisani ali po dogovoru) in izpolnili prijavnico. Izpit boste opravljali (v angleškem jeziku) praviloma v elektronski obliki in v nadzorovanem okolju. Po uspešno opravljenem izpitu boste pridobili naziv »ECQA certificirani vodja evropskih projektov« in prejeli certifikat.


Podrobna vsebina

PREDSTAVITEV EVROPSKIH PROJEKTOV

 • Struktura EU in programov EU (življenjski cikel projektov EU, primeri EU programov: H2020, Erasmus+, COSME, CreativeEurope, Evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg,… )

PROJEKTNI CILJI IN FINANCE

 • Začetne aktivnosti in cilji (primer: pretvorba ideje v logični okvir projekta in projektna prijavnica)

 • Vodenje delovnih paketov, aktivnosti in rezultatov projekta (primer: strukturiranje projekta z delovnimi paketi, intelektualnimi aktivnostmi)

 • Vodenje financ (primer: priprava projektnega proračuna)

 • Vodenje pogodb (primer: H2020 pogodba, konzorcijska pogodba, zahtevek za aneks)

SODELOVANJE

 • Komuniciranje in vodenje delovne skupine (primer: plan komunikacije, IT orodja za komunikacijo)

 • Izkoriščanje in trajnost rezultatov projekta (primer: plan trajnosti)

 • Poročanje (primer: vmesno in končno poročilo, dokazila)

VODENJE KAKOVOSTI

 • Planiranje kakovosti (primer: plan kakovosti, načini preverjanja)

 • Zagotavljanje kakovosti (primer: izvedba evaluacijskega pregleda)

 • Upravljanje tveganja (primer: seznam najpogostejših tveganj z razlago)

Pri vseh poglavjih predstavimo primere najboljših praks iz že sprejetih in uspešno zaključenih projektov.

Kurikulum

ECEUPM-Title page and introduction for TM(May2021).pdf

1. Prijava

Prijava na odprto izobraževanje na GZS-CPU (Ljubljana): tukaj.

Prijava na izobraževanje v vašem podjetju: kontakt.

Prijava na online izobraževanje >>

2. Plačilo

On-line učenje s pomočjo mentorja:

 • brez izpita in certifikata: 533€ (z vključenim DDV)

 • z izpitom in certifikatom: 689€ (z vključenim DDV)

V živo (GZS CPU)

 • brez izpita in certifikata: 1138,50€+DDV / udeleženca

V podjetju:

 • brez izpita in certifikata: 8000€+DDV / skupina do 10

Izpit:

 • V učilnici GZS-CPU: 200€+DDV na udeleženca (prvo in vsako naslednje opravljanje).

 • Online: 190€+DDV

Podaljšanje dostopa v spletno učilnico:

 • 50€ (z vključenim DDV)/mesec (po preteku 6 tednov)

Dodatno online svetovanje:

 • 80€ (z vključenim DDV)/uro (Skype, Google Hangouts ali Zoom)

Način plačila:

Sprejemamo plačila na:

 • Transakcijski račun

 • Paypal ali kreditna kartica (vrednost izobraževanja/izpita +3.5%)

3. Vstop v spletno učilnico

Po plačilu računa vam bomo poslali navodila za dostop do spletne učilnice.

4. Izpit in certifikacija

Certifikat prejmete, ko opravite ECQA izpit.

Izpit

Na koncu seminarja in delavnice boste tisti, ki boste želeli opravljati izpit za pridobitev naziva »ECQA certificirani vodja evropskih projektov«, izbrali ustrezni termin (razpisani ali po dogovoru) in izpolnili prijavnico. Izpit boste opravljali (v angleškem jeziku) v elektronski obliki in v nadzorovanem okolju (na CPU) ali popolnoma on-line. Po uspešno opravljenem izpitu boste pridobili naziv »ECQA certificirani vodja evropskih projektov« in prejeli certifikat.

Predpogoj za opravljanje izpita so opravljenje vse naloge.


 • Izpit v živo se izvaja v enem delu: 2 uri.

Lokacija izpitnega centra: GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana (zemljevid)


 • On-line izpit se izvaja preko on-line izpitnega sistema za spletni nadzor in traja 2 uri.


Kaj pridobite s certifikatom?

Z ECQA certifikatom, pridobljenim po uspešno opravljenem izpitu, boste lažje dokazovali primernost za sodelovanje v mednarodnih projektih kot enakopravni partnerji, prav tako pa boste lažje prevzemali koordiniranje evropskih projektov in mednarodnih konzorcijev.

Ne nazadnje – certifikat vam dvigne vrednost na trgu dela. Pridobitev certifikata je opcijska – za tiste, ki želijo več.

Pri nekaterih javnih slovenskih in EU razpisih je možno pridobiti dodatne točke za izbor prijavljenih projektov, če projekt vodi oseba z ECQA certifikatom.

Več o ECQA >>

Predavatelji

Statistika in mnenja udeležencev

Statistike

Od 2009 smo izvedli:

- Slovenija: skupaj preko 200 udeležencev in 20 ponovitev

- EU+Slo: skupaj preko 1200 udeležencev in 60 ponovitev


Mnenja udeležencev

"Predvsem mi je bil všeč individualen in prilagodljiv pristop podaje informacij.

Ne maram predavanj, kjer predavatelj govori in koketira s tablo (projektorjem, prosojnicami,..) in svojo uro, temveč predavanja, kjer smo udeleženci tisti, ki narekujemo in sooblikujemo tempo, vsebino ki jo podate, poudarke."

Udeleženka izobraževanja, maj 2015

Kako naprej?

Če se vam ob branju utrnilo kakšno vprašanje, izpolnite spodnji obrazec ali nas kontaktirajte na katerikoli način (stran s kontakti). Z veseljem vam bomo svetovali.