Prenova poslovnih procesov

Za koga?

Ali so vaše stranke nezadovoljne z vašimi storitvami? Ali vaši zaposleni porabijo preveč časa za medsebojna usklajevanja? Ali komunikacija v vašem podjetju peša? Ali izgubljate pregled nad delovanjem podjetja? Ali si želite bolj zadovoljne zaposlene in boljše poslovne rezultate?

Potem morate modelirati, dokumentirati, optimizirati poslovne procese in jih informacijsko podpreti.

Naloga vas, kot vodja oddelka ali podjetja je predvsem zastavljanje ciljev, vodenje zaposlenih, obvladovanje drugih virov in načina, kako doseči zastavljene cilje. S tem iščete odgovore na glavna poslovna vprašanja: zakaj, kdo, s čim in kako.

Kot vodja tudi veste, da je drugo ime za 'kako' tudi 'poslovni proces', s pomočjo katerega pretvorite vhode v podjetje v rezultate z visoko dodano vrednostjo.

Veste tudi, da je za optimiziranje vašega dobička potrebno predvsem optimirati poslovne procese.

Kaj pridobite?

Veste, da bi morali prenoviti poslovne procese, ampak ...

Ker se večino časa ukvarjate z zaposlenimi in pridobivanjem poslov, enostavno ne najdete časa, da se bi organizirano lotili obvladovanja poslovnih procesov. Ste pred večno dilemo, ali prilagoditi poslovne procese informacijskim sistemom, ki jih uvajate v podjetje ali obratno.

Želite si informacijski sistem, ki je prilagodljiv

Ob uvajanju informacijskega sistema imate grenak priokus, ker veste, da se bo posel v prihodnosti spremenil, vaš ponudnik informacijskega sistema pa bo te spremembe uvedel bistveno prepozno. Vi bi pa radi, da informacijski sistem odraža spremembe skoraj takoj, ko v poslovnem svetu nastanejo.

Želite ohraniti znanje zaposlenih

Čeprav odlično poskrbite za predajo poslov ob odhodu zaposlenega, veste, da del znanja odnese s sabo. Uvajanje novega zaposlenega je dolgotrajno in težaško opravilo. Veste, da bi morali bolje poskrbeti za prenos znanja, ampak so vaši ljudje prezaposleni z vsakdanjimi zadolžitvami.

V času uvajanja novega zaposlenega lahko le-ta npr. zgreši poslovno priložnost, ker ne pozna natančnega postopka komunikacije s stranko.

Želite predvideti strošek procesa

Stroške procesov lahko vnaprej predvidite tako, da najprej simulirate njegovo izvajanje in pri tem spreminjate vhodne parametre. Poceni in učinkovito. Z nekaj prijemi izveste, koliko vas stane določen poslovni proces (npr. 'razrešitev reklamacije stranke' ali 'izterjava dolga'). Prav tako lahko ugotovite, kje so ozka grla procesa, zastoji, aktivnosti brez dodatne vrednosti.

Želite boljše poslovne rezultate

Pravo korist od urejenih poslovnih procesov imate takrat, ko jih lahko merite. Že vnaprej lahko zastavite proces tako, da bo dosegal optimalne rezultate. Če lahko merite, lahko proces izboljšate. Posledično izboljšate celotni poslovni izid podjetja. To pa je končni rezultat, kajne?

Naša storitev

Pokažemo vam, kako sami upravljate vaše procese - bolje, kot do sedaj.

1. Pomagamo vam identificirati poslovne procese

2. Pomagamo vam načrtovati / umestiti procese v organizacijsko arhitekturo procesov

3. Pomagamo vam procese grafično predstaviti z BPMN 2.0. Glej primere >>

4. Pomagamo vam dokumentirati procese skladno z ISO 9001 standardom

5. Pomagamo vam pri analizi procesov (viri, stroški, ozka grla, ...)

6. Pomagamo vam pri izbiri informacijske podpore prenovljenih procesov

7. Pomagamo vam pri postavitvi procesne organizacije v podjetju

S kom smo že sodelovali?

Do sedaj smo pomagali organizacijam:

  • IT podjetja
  • visokošolske ustanove
  • gradbena podjetja
  • založništvo
  • zavarovalništvo
  • izobraževalni centri
  • javna uprava
  • nepremičninske organizacije
  • elektro-distribucija, ...

Naš izobraževalni tečaj BPM je akreditirala ECQA (European Certification and Qualification Association).

Kako izvajamo storitev?

Storitve nudimo v več različnih vrstah izvedbe, odvisno od vaših ciljev.

1. Izobraževanje v živo

2. Spletno izobraževanje

3. Coaching

Primer:

Investicija

Cena se lahko giblje med 443€ (za samostojno online izobraževanje) do nekaj 10000€ za coaching in prenovo procesov za daljše časovno obdobje. Vsaka organizacija ima svoje posebnosti, zato vam ponudbo sestavimo po predhodnem razgovoru.

Kako naprej?

Ali šele razmišljate o uvedbi procesnega vodenja in delovanja v vaše podjetje?

Naročite se na 1-urno brezplačno svetovanje (Skype ali podobno). Brez obveznosti - izpolnite obrazec: