Reference

Mednarodni projekti

 • Erasmus+ KA2: SUCCEED - Stimulate financial education (2016-2019)
 • Erasmus+ KA2: enGAGING - Gamification as Applied Growth-Hacking and Incubating method for improving New Ground-Based Skills in Start-uppers and Enterprises (2015-2017)
 • Erasmus+ KA2: i-VBPM - VET for Business Process Management on Interactive Board (2015-2017)
 • LLP-LDV-Erasmus Multilateral: ERGOWORK (2013-2015), zunanji evaluator
 • LLP-LDV-TOI: LeadSUS, Leadership in Sustainability (2013-2015)
 • LLP-LDV-Erasmus Multilateral: HEI-UP, Improvement of Business Process Management in Higher Education Institutions (2011-2013)
 • LLP-LDV-TOI: SOCIRES, Vodja za družbeno odgovornost (2010-2012)
 • LLP-LDV-TOI: CertiBPM, Certified Business Process Manager (2010-2012)

Več o EU projektih >>

BPM seminarji in delavnice

Vodenje EU projektov - seminarji in delavnice

BPM projekti

Projektno vodenje

Upravljanje kakovosti

 • LANCom d.o.o., vzdrževanje internega sistema vodenja in interne presoje, 2007-2010
 • CROMEU, projekt financiran s strani EU, vodja kakovosti, 2006-2009
 • ManagEUR, projekt financiran s strani EU, Certified EU project manager, 2006

R&D in ostalo

 • Talum d.d., Projekt REDIKOMP - Analiza BPM arhitektur, 2009
 • Talum d.d., Unior d.d., MLM d.d., PP d.d., Študija - postavitev skupnega varnega prostora ter storitve arhiviranja dokumentov in zapisov, 2009
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Analiza IT infrastrukture, 2007
 • SIST, Slovenski inštitut za standardizacijo, Izvedba analize zahtev za podatkovno bazo SIST , 2001-2002

IT arhitektura in razvoj

 • LANCom d.o.o., Vpeljava CRM procesa in sistema, 2008-2009
 • Center za informacijsko tehnologijo, Arhitektura in razvoj spletnega portala IPQ - Informacijski portal za kakovost, 2003
 • Center za informacijsko tehnologijo, ProjectVia.net -spletni portal za projektno vodenje, 2005

Dogodki

 • EuroAsiaSPI 2015, 2016, 2017, programski odbor
 • LANCom d.o.o., organizacija in program, Dnevi virtualizacije 2009
 • LANCom d.o.o., organizacija in program, Dnevi virtualizacije 2008
 • LANCom d.o.o., organizacija različnih seminarjev in delavnic (Microsoft official Curriculum), 2007-2010
 • Univerza v Mariboru, Dnevi standardizacije, član org. odbora, 2006

Seznam vsebuje reprezentativne reference (projekti z letnico 2009 ali starejši so bili izvedeni v okviru Univerze v Mariboru in podjetja LANCom d.o.o.