Reference

Mednarodni projekti

 • Erasmus+ KA2: iPeer - Reinventing the STEM VET via Peer-assisted learning and Innovative pedagogy (2021-2023)

 • Erasmus+ KA2: CHESS - Creative Intrapreneurship Empowerment Skills (2019–2021)

 • Erasmus+ KA2: TeachSUS - Teaching and educating for Sustainability (2018–2020)

 • Erasmus+ KA2: SUCCEED - Stimulate financial education (2016-2019)

 • Erasmus+ KA2: enGAGING - Gamification as Applied Growth-Hacking and Incubating method for improving New Ground-Based Skills in Start-uppers and Enterprises (2015-2017)

 • Erasmus+ KA2: i-VBPM - VET for Business Process Management on Interactive Board (2015-2017)

 • LLP-LDV-Erasmus Multilateral: ERGOWORK (2013-2015), zunanji evaluator

 • LLP-LDV-TOI: LeadSUS, Leadership in Sustainability (2013-2015)

 • LLP-LDV-Erasmus Multilateral: HEI-UP, Improvement of Business Process Management in Higher Education Institutions (2011-2013)

 • LLP-LDV-TOI: SOCIRES, Vodja za družbeno odgovornost (2010-2012)

 • LLP-LDV-TOI: CertiBPM, Certified Business Process Manager (2010-2012)

Več o EU projektih >>

BPM seminarji in delavnice

Vodenje EU projektov - seminarji in delavnice

BPM projekti

 • Ministrstvo za notranje zadeve, direktorat za informatiko in e-storitve, Izdelava spletne učilnice za BPM, Ljubljana 2013-2014

 • DOBA Fakulteta: Popis in zasnova procesov za upravljanje z vsebinami (del projekta Unique - mednarodna certifikacija študija na daljavo), 2013

 • Mikrocop, Popis in prenova storitvenih procesov, povezanih z arhiviranjem dokumentacije, 2013

 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije: Izdelava funkcionalnih specifikacij – Izvršba (identifikacija, popis in načrtovanje ključnih procesnih področij z namenom nadgradnjo IS za izvršbo), JN, 2010

 • LANCom d.o.o., BPM projekt (2 ključna procesna področja), 2008-2010

 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, BPM projekt (10 ključnih procesnih področij), 2008

 • Elektro Maribor, BPM projekt (12 ključnih procesnih področij), 2007

 • Razvoj BPMN posterja, 2007

 • Razvoj metodologije POEM - Process Oriented Enterprise Modelling, 2001-2006

 • Telekom Slovenije, BPM projekt - Vzpostavitev sistema kakovosti za področje informatike s standardnimi postopki, 2001

Projektno vodenje

Upravljanje kakovosti

 • LANCom d.o.o., vzdrževanje internega sistema vodenja in interne presoje, 2007-2010

 • CROMEU, projekt financiran s strani EU, vodja kakovosti, 2006-2009

 • ManagEUR, projekt financiran s strani EU, Certified EU project manager, 2006

R&D in ostalo

 • Talum d.d., Projekt REDIKOMP - Analiza BPM arhitektur, 2009

 • Talum d.d., Unior d.d., MLM d.d., PP d.d., Študija - postavitev skupnega varnega prostora ter storitve arhiviranja dokumentov in zapisov, 2009

 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Analiza IT infrastrukture, 2007

 • SIST, Slovenski inštitut za standardizacijo, Izvedba analize zahtev za podatkovno bazo SIST , 2001-2002

IT arhitektura in razvoj

 • LANCom d.o.o., Vpeljava CRM procesa in sistema, 2008-2009

 • Center za informacijsko tehnologijo, Arhitektura in razvoj spletnega portala IPQ - Informacijski portal za kakovost, 2003

 • Center za informacijsko tehnologijo, ProjectVia.net -spletni portal za projektno vodenje, 2005

Dogodki

 • EuroAsiaSPI 2015, 2016, 2017, programski odbor

 • LANCom d.o.o., organizacija in program, Dnevi virtualizacije 2009

 • LANCom d.o.o., organizacija in program, Dnevi virtualizacije 2008

 • LANCom d.o.o., organizacija različnih seminarjev in delavnic (Microsoft official Curriculum), 2007-2010

 • Univerza v Mariboru, Dnevi standardizacije, član org. odbora, 2006

Seznam vsebuje reprezentativne reference (projekti z letnico 2009 ali starejši so bili izvedeni v okviru Univerze v Mariboru in podjetja LANCom d.o.o.