Sodelujemo z

Akreditacija izobaževanj in izpitna organizacija:

http://www.ecqa.org/

Platforma za spletno učenje:

http://www.talentlms.com

Nadzor spletnih izpitov:

http://www.softwaresecure.com/

Partnerji (EU in drugi projekti) :

Partners