Vodja poslovnih procesov v visokošolskih ustanovah

Kaj?

Izobraževanje ECQA Certificirani vodja poslovnih procesov v visokošolskih ustanovah.

Izobraževanje pokriva vsebino procesov, ki tečejo na visokošolskih izobraževalnih ustanovah, kot na primer: vodstveni procesi, izobraževalni procesi, študijski procesi, raziskovalni procesi, podporni in administrativni procesi.

Za koga?

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so zaposleni v visokošolskih in drugih izobraževalnih ustanovah:

 • vodje, organizatorji izobraževanj, koordinatorji

 • učitelji, predavatelji, profesorji, mentorji,

 • raziskovalci.

Zakaj bi se udeležili izobraževanja?

Zaposleni v visokošolskih in drugih izobraževalnih ustanovah imajo običajno vpogled le v omejen nabor poslovnih procesov. Na primer: raziskovalci in predavatelji so slabše seznanjeni z vodstvenimi procesi in obratno.

V današnjem času, ko se zmanjšuje delež javnih sredstev pri financiranju visokošolskih ustanov, je še posebej pomembno, da so le-te organizirane podobno kot podjetja na trgu. To pomeni, da morajo biti tudi nekateri procesi podobni: npr. marketinške in prodajne aktivnosti, pridobivanje slušateljev, celovita obravnava študentov, poprodajne aktivnosti itd.

Z vašo udeležbo na izobraževanju pridobite širši vpogled v delovanje vaše izobraževalne ustanove in s tem pripomorete k njenemu boljšemu delovanju.

Način izvedbe in termini

 1. spletni samostojni študij,

 2. spletni študij s pomočjo mentorja,

 3. izobraževanja v zaključenih skupinah (po naročilu na sedežu naročnika ali na dogovorjeni lokaciji).


Ponujamo vam dve možnosti on-line usposabljanja za ECQA Certificirani vodja poslovnih procesov v visokošolskih ustanovah. Obe alternativi omogočata samostojno učenje o temah vodenje poslovnih procesov v visokošolskih ustanovah s pomočjo predstavitev, primerov, predlogov, testov in nalog.

Potek dela?

 • 3 celodnevna srečanja

 • Teoretični del: udeleženci se naučijo, kako motivirati udeležence projekta poslovnih procesov za sodelovanje.

 • Delo bo potekalo na primerih poslovnih procesov in praktičnih primerih, ki jih bodo podali udeleženci.

 • Udeleženci aktivno sodelujejo.

 • Udeleženci prejmejo pripravljene predloge za poslovnik, poslovni proces, vzpostavitveni dokument projekta, dokument za sledenje projekta.

 • Udeleženci uporabljajo računalnik in izbrano orodje za modeliranje poslovnih procesov (Microsoft Visio, ARIS Express, Bonita BPMS, BPMN.IO ...).

 • Zaželjeno je poznavanje osnovnih računalniških pisarniških orodij in sistemov.

 • Majhne skupine: največ 12 udeležencev.

 • Delo v spletni učilnici (6 tednov)


Predavanja bodo vse dni potekala v slovenskem jeziku z razlago uveljavljenega angleškega izrazoslovja, od 9:00 do 16:00 ure. Prejeli boste kopije gradiva (v slovenskem jeziku), po končanem seminarju pa potrdilo o udeležbi.

Podrobna vsebina

Uvod osnove procesnega vodenja

 • Splošno o procesnem vodenju

 • Procesno ogrodje za visokošolske ustanove

 • Kaj so procesi, aktivnosti, vhodi, izhodi, ključni kazalniki kakovosti, viri, tveganja v procesih

 • Presoja zrelosti poslovnih procesov

Učni procesi

 • Planiranje predmeta / izobraževanja

 • Priprava predmeta / izobraževanja

 • Izvedba predmeta / izobraževanja

 • Evaluacija izvedbe

 • Preverjanje znanja in izpiti

 • Nadzor in mentoriranje zaključnih del (diploma, magisterij, doktorat)

Študijski procesi

 • Prijava na študij / izobraževanje

 • Priprava na študij

 • Vključitev v študij

 • Študij

 • Mobilnost

 • Preverjanje znanja

 • Zaključitev / diplomiranje

 • Razvoj kariere

Raziskovalni procesi

 • Vzpostavitev raziskovalnega okolja

 • Izvedba raziskav

 • Poročanje o raziskovalnih rezultatih, diseminacija in komercializacija

Vodstveni in podporni procesi

 • Strateško vodenje

 • Vodenje financ in drugih virov

 • Ravnanje s človeškim potencialom in podpora habilitacijam

 • Vodenje kakovosti

 • Vodenje informatike

 • Podpora alumni-ju

 • Podpora poučevanju

 • Podpora diplomiranju

 • Vodenje inovacij in ravnanje z avtorskimi pravicami

 • Marketing in vodenje dogodkov

 • Vodenje projektov

 • Podpora vseživljenjskemu učenju

 • Podpora mobilnosti

1. Prijava

Prijava na on-line izobraževalni program:


Prijava na izobraževanje v vašem podjetju: kontakt.

2. Plačilo

Samostojno on-line učenje:

 • brez izpita in certifikata: 99€ (z vključenim DDV)

 • z izpitom in certifikatom: 298 € (z vključenim DDV)

On-line učenje s pomočjo mentorja:

 • brez izpita in certifikata: 260€ (z vključenim DDV)

 • z izpitom in certifikatom: 443€ (z vključenim DDV)

In-company:

 • brez izpita in certifikata: 488€ / udeleženca

 • z izpitom in certifikatom: 648€ / udeleženca

Izpit:

 • 232€ (z vključenim DDV)

Ponavljanje izpita:

 • 196€ (z vključenim DDV)

Podaljšanje dostopa v spletno učilnico:

 • 40€ (z vključenim DDV)/mesec (po preteku 6 tednov)


Način plačila:

Sprejemamo plačila na:

 • Transakcijski račun

 • Paypal ali kreditna kartica (vrednost izobraževanja/izpita +3.5%)

3. Vstop v spletno učilnico

Po plačilu računa vam bomo poslali navodila za dostop do spletne učilnice.

4. Izpit in certifikacija

Z ECQA certifikatom, pridobljenim po uspešno opravljenem izpitu, boste potrdili vaše kompetence poznavanja procesov.

Ne nazadnje – certifikat vam dvigne vrednost na trgu dela. Pridobitev certifikata je opcijska – za tiste, ki želijo več.

Certifikat spada v skupino certifikatov neformalnega vseživljenjskega izobraževanja na EU nivoju.

Osnovni certifikat (Professional) pridobite, ko opravite praktični preizkus (študija primera) in online izpit.

Možna je tudi nadgradnja na drugo stopnjo certifikata (Manager), ki ga pridobite s pomočjo izobraževanja ECQA Certified Business Process Manager.


Kako naprej?

Če se vam ob branju utrnilo kakšno vprašanje, izpolnite spodnji obrazec ali nas kontaktirajte na katerikoli način (stran s kontakti). Z veseljem vam bomo svetovali.


Želite izmenjati mnenja o tej tematiki s sorodno mislečimi? Vabimo vas, da se vključite v LinkedIn skupino:

ECQA Certified Business Process Manager in Higher Education Institutions